atemi-ryu-deurneU bent hier:startpagina
> Budo-disciplines > kobudo > geschiedenis
Geschiedenis


De woorden KO-BU-DO betekenen "antieke krijgsweg" (Okinawa Kobudo).

Deze antieke gewapende krijgskunst werd naast het karate (ongewapende krijgskunst) ontwikkeld. Het Kobudo maakt gebruik van een groot aantal wapens die oorspronkelijk landbouwwerktuigen en viagerief waren. Er is echter weinig documentatie als bewijs betreffende de geschiedenis van deze krijgskunst.

De geografische ligging van Okinawa en de Ryu Kyu eilanden hebben een belangrijke rol gespeeld in de kobudo- en karate ontwikkeling. Er zijn meer dan 60 kleine en grote eilanden in de Ryu Kyu keten die zich als een band door de Pacifische oceaan strekt. Okinawa is het belangrijkste eiland in de groep, het is 500 kilometer van Kyushu of het uiterste zuiden van de grote Japanse eilanden, 600 kilometer van Taiwan en 800 kilometer van Foochow op het Chinese vasteland gelegen.

De eilandenhebben een subtropisch klimaat en er is heel het jaar een weelderige boom- en plantengroei. Reeds van vroeger was Okinawa het artistieke, culturele en krijgskunstenhart van de eilanden. Al de leidinggevende centra van het eiland zijn gevestigd in het zuidelijke gedeelte, nl. "shuri" de oude hoofdstad van het Ryu Kyu koninkrijk.

Naha is de meest belangrijke haven en Tomari het meest belangrijke inlandse vervoercentrum en Kanemura is de locatie van een nederzetting van Chinese immigranten. Dit laatst vernoemde dorp en de aldaar wonende Chinezen zijn onvermijdelijk verbonden aan de ontwikkeling van zowel karate als kobudo. Het is echter onmogelijk om de juiste overdracht en veranderingen die via de Chinese bron naar het karate en kobudo voerden terug te vinden.
Het schaarse materiaal hierover werd tijdens wereldoorlog II volledig vernield. Niettemin is de kleine hoeveelheid overgebleven geschreven materiaal meer afhankelijk geweest van het onderricht door oudere lesgevers die de technieken intakt aan anderen konden aanleren.

top pagina

De eerste historische melding van Okinawa verschijnt in een Chinees document beter gekend als SHI-SHU; welke in de Chinese dynastie geschiedenis van de SUI-periode (581-618) geschreven werd.

Een ander Chinees document YUAN-SHI LIU-CH'UAN genaamd beschreven dat het mogelijk was om per schip van de Ryu Kyu tot Foochow in 6 dagen te reizen. In elk geval was het volk van Okinawa in contact met de Chinese oude cultuur. Er werd ook handel gedreven met Korea en Japan. Rond 616 bracht een groep van dertig genaamd het YAKUSHIMA-volk een hulde aan het Japanse hof. Zulke reizen duurden voort tot het midden van de NARA-periode (646-794), in deze periode was ieder Ryu Kyu eiland een autonome staat.

In de 10de eeuw op vijftienjarige leeftijd, een jongen Sonton genaamd, afstammeling van MINAMOTO TAMETOMO, een lid van de fameuze GENJI clan, heerser van URASOE en verenigde slechts eilanden in één natie waar hij koning van werd. Door een andere koning SHONIN (1477-1526) werd het eerste wapenverbod uitgevaardigd. De Japanse overheersers voerden het wapenverbod in en dit werd de eerste stap tot het clandestien oefenen van karate en kobudo. Het verbod op de eilanden werd echter nog versterkt in 1609 toen de Japanse SHOGUN een nieuw wapenverbod uitvaardigde. De clan van SATSUMA (Japanners die toen Okinawa overheersten) overviel met 3000 krijgers het eiland. Na de bezetting waren het de opvolgers van SATSUMA, met name TESHIMA SHIMUZU, die de boeren het verbod oplegden om nog wapens te dragen. Andere bronnen tot bijdrage en ontwikkeling van het kobudo zijn de grote Chinese handelsgroepen die soms tot 500 personen bedroegen en gedurende maanden in KUMEMURE woonden. Deze bezoeken hielden aan tot in de 18 eeuw.

Er zijn ook de boeddhistische zen priesters die een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kobudo hebben gespeeld. Chinese krijgskunsten zoals Kempo verspreidden en ontwikkelden zich in de zen boeddhistische tempels. De Zen monniken brachten dus ook hun verdedigingstechnieken mee. Deze systemen zouden zich vermengd hebben met de lokale technieken om later zo één geheel te vormen.
top pagina


 

vorige pagina

knop

sitemap