atemi-ryu-deurneU bent hier:


startpagina
> Budo-disciplines > karate > scholenDe scholen


Tegenwoordig vind je praktisch overal karatescholen waar de leerlingen zich kunnen bekwamen in de meest uiteenlopende stijlen.

In iedere stijl zijn er bepaalde aspecten die op de voorgrond geplaatst worden. Sommige zijn wedstrijdgericht - op het behalen van titels en het winnen van kampioenschappen - anderen leggen de nadruk op de zelfverdediging of fysieke lenigheid, gepaard met efficiënte karate technieken.

Ook zijn er die het spirituele meer benadrukken tijdens de lessen of demonstratief snelle resultaten willen verwerven.

Al bij al draait het in elk geval om hetzelfde einddoel, namelijk de verbetering van het karakter van de beoefenaar.

In Japan vinden we ruim honderd verschillende stijlgroepen en voor een westerling zeer moeilijk te begrijpen dat er verschillen bestaan, nochtans neemt dit niet af van de waarde van het karate. Meer dan eens heeft men getracht om meer eenheid in de verzameling van karate stijlen te brengen, wat echter nooit verwezenlijkt is geworden.

Benevens het RYUSHINKAN karate bestaan er meerdere gekende en ongekende stijlen zoals Chidokan, Shito-Ryu, Shukokai, Taishukai, Wado-Ryu, Shotokan, Itsosukai, Kenyukai, Ouchi-kai, Shotokai, Kyokushinkai, Okinawa Goju Ryu, Japan Goju Ryu, Gosoku Ryu, Matsubayashi, Kobayashi, Obayashi, Sankukai, Rembukan, Isshin-Ryu, Shorinji,Tomari-Te, Motojo-Ryu, Itato-Ryu, Taido, Okinawa Kempo, Nippon Kempo, Uechi-Ryu enz... die allen uit de Chinees-Okinawaanse bron komen.

De talrijke karate clubs geven meestal' s avonds lessen en waar je in de meeste gevallen gans het jaar door kunt aansluiten om de trainingen te volgen. Sommige karateclubs beschikken over judo matten, anderen oefenen op een parketvloer.

De clubs die over een eigen lokaal met vaste oefenzaal en toebehoren (kleedkamers, stortbaden, karate toestellen e.d.) beschikken, kunnen uiteraard betere sociale en technische mogelijkheden aanbieden

De oefenzaal die zeer sober gehouden wordt en waar de technische trainingen plaatsgrijpen noemt men "DOJO" en is steeds het belangrijkste lokaal van een vereniging. De dojo is een plaats die men respecteert, waar men zijn stem niet verheft en ook niet zingt of fluit.
Men loopt er steeds in een korrekte oefenkledij (= karategi) en een goed geknoopte gordel (= obi).

De meest markante figuur in de dojo is de leraar (= sensei) die tijdens de les de leiding geeft over de beoefenaars en hen wegwijs maakt in de karatetechnieken en -tactieken. Zijn ervaring duldt dan ook gaan tegenspraak tijdens de technische vaardigheden en allen aanvaarden zijn kennis op gebied van karate. De leraar volgt ook met aandacht de gemaakte vorderingen van zijn leerlingen op en staat hen bij tijdens hun karatestudie.
top pagina


 

vorige pagina

knop

sitemap