atemi-ryu-deurneU bent hier:startpagina
> Budo-disciplines > ju-jitsu > de dojo
In de dojo

De naam "dojo" geeft men aan de oefenzaal waar de ju-jitsuka's trainen. De dojo wordt gekenmerkt door zuiverheid, rust, eenvoud en concentratie. De vloer is bedekt met een mat (tatami).

Men kan slechts de juiste atmosfeer bereiken, wanneer de dojo etiquette stipt nageleefd wordt. Bij bet betreden, van de dojo zijn de ju-jitsuka's allereerst verplicht van een groet te brengen aan de shinden (dojotempeltje).

Deze groetende buiging is voor de ju-jitsuka's het begin van een volkomen concentratie van wat ze gaan doen. Alle gedachten van dagelijkse beslommeringen worden van zich afgezet. Men denkt slechts alleen aan ju-jitsu.

 

Dojo

 
Dojo  
Na de groet bij het betreden van de dojo begeeft men zich naar de sensei (= leraar) en maakt voor hem een buiging (ritsurei) als uitdrukking van respect voor de meerdere in graad.
Elke groet (rei) moet correct uitgevoerd worden en mag niet haastig of nonchalant gebeuren. Het groeten moet met een zekere waardigheid in de houding plaatsgrijpen, alsof je wil zeggen "Het betekent een grote eer met u te mogen oefenen". Tenslotte zal dan gezamelijk de zittende groet (zarei) bij het aanvangen van de les uitgevoerd worden.
Elke les vangt aan met de gebruikelijke opwarmings-en versoepelingsoefeningen al vorens over te gaan tot het valbreken (ukemi) in groep. Het Atemi-Ryu telt negen basisvallen die onmiddellijk gevolgd worden door het Taihen-jitsu en de basisstoten en/of traptechnieken. Uiteindelijk gaat men dan over tot in trainen van de diverse technieken.

Alvorens de training met een partner aan te vangen, groet men elkaar als wederzijds respect ongeacht de leeftijd of maatschappelijke positie. Ook ongeacht de verworven handigheid in het ju-jitsu mag men niet laten blijken dat men zich de meerdere acht van zijn partner (of diens mindere). De ju-jitsuka moet met volle vertrouwen zijn eigen veiligheid in handen leggen van de eventuele sterkere tegenstander. Bij het wisselen met een andere oefenpartner wordt er weer telkens gegroet.

De leerlingen dienen alle aanwijzingen van de leraar (of meerdere in graad) stipt op te volgen zonder discussie.
Wie bij het oefenen geworpen wordt en neervalt dient zo snel mogelijk recht te staan ten behoeve van de veiligheid. Kritiek en opmerkingen van de lesgever moet u kalm aanhoren en aanvaarden want die zijn al tijd positief ter verbetering bedoeld. Zwakke punten moet u dadelijk verbeteren en ze niet laten aanslepen tot later.In elk geval is in de ju-jitsu scholen/clubs geen plaats voor iemand, die zich om de een of andere reden niet aan de voorschriften kan onderwerpen.

Het ju-jitsu wordt getraind in een keikogi ot jujitsugi (oetenpak voor ju-jitsu).

Tenslotte beëindigd de les met een algemeen groet (zarei) en meditatie om tot rust te komen.
 


 

vorige pagina

knop

sitemap